Regulamin III edycji zawodów Garmin Fishing League - Quantum Challenge

social social

Szczegółowy regulamin zawodów Garmin Fishing League.

Quantum Challenge 13-15.09.2019 jezioro Sławskie

Regulamin III edycji zawodów Garmin Fishing League - Quantum Challenge


 

Regulamin GFL dotyczący zawodów Garmin Fishing League - Quantum Challenge na jeziorze Sławskiem w dniach 13-15.09.2019r.

 

Trening przed zawodami.

 1. Organizator informuje, że trening przed zawodami na jeziorze Sławskim z wędkami jest możliwy do niedzieli 08.09.2019r. włącznie. Po tym terminie do dnia 14.09.2019r. można pływać po jeziorze ale bez wędek na pokładzie. Naruszenie tej zasady przez zawodników będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją w całych zawodach.
 2. Na wodzie pilnować tych zasad będzie m.in. gospodarz wody

Pomiar czasu – zasady działania.

 • Każdy z teamów ma do wykorzystania 16 godzin czasu „na wodzie” przez dwa dni trwania zawodów.
 • Przedziały czasowe – sobota 6.00 – 20.00niedziela 6.00 – 15.00
 • Ilość wejść i wyjść przez bramę czasową jest nieograniczona i dowolna każdego dnia trwania zawodów.
 • Do włączania i wyłączania czasu kapitan każdego z teamów otrzyma od organizatora kartę chipową.
 • Brama czasowa będzie zlokalizowana przed wejściem na pomost Gospodarstwa Rybackiego Sława
 • Do obsługi bramy czasowej będzie sędzia kontrolny.
 • W aplikacji sędziowskiej xTraMarlin zawodnicy będą mieli podgląd do czasu jaki pozostał im do wykorzystania i statusu drużyny - aktywny/nieaktywny.
 • Aplikacja zezwala na zrobienie zdjęć tylko aktywnym teamom.

Plan zawodów:

Piątek 13.09.2019r. – Baza zawodów Gospodarstwo Rybackie Sława ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13, 67-410 Sława

https://goo.gl/maps/w4D9HLudB3VVuDjy5

 

 • Godzina 12.00 – 16.30 – przyjmowanie ekip, rejestracja, wydawanie kart pomiaru czasu, miar, pakietów powitalnych w biurze zawodów Gospodarstwo Rybackie Sława, wykonywanie zdjęć teamów
 • Godzina 17.00 – uroczyste otwarcie zawodów przy scenie
 • Godzina 18.00 – losowanie kamer – Uwaga! Teamy, które zostaną wytypowane przez organizatora do tego, że na ich łodziach zostaną umieszczone kamery otrzymają taką informację smsem.

Kamery na wytypowanych łodziach obsługa techniczna GFL umieści przed przejściem drużyny przez bramę czasową czyli przed uruchomieniem pomiaru czasu. Drużyna która zostanie wytypowana do umieszczenia kamer, zobowiązana jest przed wypłynięciem do zgłoszenia się do biura zawodów, celem instalacji kamer.

Sobota 14.09.2019r. – pierwsza tura zawodów

 • Godzina 5.00 – wydawanie pakietów dla zawodników w skład których wchodzą: dwie wody mineralne, dwa napoje izotoniczne, dwa batoniki proteinowe oraz bony na ciepły posiłek
 • Godzina 5.00 – otwarcie barku kawowego
 • Godzina 6.00 – otwarcie bramy pomiaru czasu – zawodnicy mogą rozpocząć wchodzenie na sektor, po włączeniu czasu uruchamiana jest automatycznie aplikacja xtramarlin i zawodnicy aktywnego teamu mają możliwość przesyłania zdjęć do komisji sędziowskiej.

Ilość przejść przez „wrota czasu” jest nieograniczona.

 • Godzina 20.00 – zamknięcie bramy czasu – po tej godzinie aplikacja automatycznie zablokuje możliwość wysyłania zdjęć a co za tym idzie nastąpi koniec zaliczania złowionych ryb. Zawodnicy mogą spływać po godzinie 20-tej ale czas pobytu na wodzie zatrzyma się w momencie odbicia karty chipowej na bramie czasu.

W sobotę organizator zaprasza na posiłek w formie grilla, który będzie do dyspozycji zawodników od godziny 16.00 do 20.30. Zawodnicy mogą w dowolnym momencie przerwać łowienie, przejść przez bramę czasową, zatrzymać upływ czasu, zjeść spokojnie grilla i wrócić do rywalizacji w zawodach oczywiście przechodząc również przez bramę czasu.

 • Godzina 21.00 Podsumowanie pierwszego dnia zawodów – obecność kapitanów drużyn obowiązkowa

Do godziny 20.30 przyjmowane są reklamacje i protesty zawodników, po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące.

Niedziela 14.07.2019r. – druga tura zawodów

 • Godzina 5.00 – wydawanie pakietów dla zawodników oraz naklejek na karty pomiaru czasu
 • Godzina 5.00 – otwarcie barku kawowego
 • Godzina 6.00 – otwarcie bramy pomiaru czasu – zawodnicy mogą rozpocząć wchodzenie na sektor, po włączeniu czasu uruchamiana jest automatycznie aplikacja xtramarlin i zawodnicy aktywnego teamu mają możliwość przesyłania zdjęć do komisji sędziowskiej.

Ilość przejść przez „wrota czasu” jest nieograniczona.

 • Godzina 14.00 – zamknięcie podglądu wyników na stronie internetowej fishingleague.pl oraz w aplikacji sędziowskiej.
 • Godzina 15.00 – zamknięcie bramy czasu – po tej godzinie aplikacja automatycznie zablokuje możliwość wysyłania zdjęć a co za tym idzie nastąpi koniec zaliczania złowionych ryb.

Od godziny 13.30 do 15.30 na plaży będą wydawane ciepłe posiłki dla wszystkich zawodników.

Uwaga! Po 16 – tu godzinach czasu spędzonego na sektorze aplikacja automatycznie zmieni status danego teamu na nieaktywny i zakończy się możliwość danej drużyny do zgłaszania ryb.

Zawodnicy kończący łowienie mają obowiązek zwrotu miar sędziowskich, kart cheapowych oraz udostępnionych kamer w biurze zawodów do obsługi technicznej GFL. Zniszczenie lub zgubienie miary lub karty pomiaru czasu będzie wiązało się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł. Brak opłaty za niezwrócenie miarki oraz karty pomiaru czasu skutkuje nie klasyfikacją temu. 

Do godziny 15.30 przyjmowane są reklamacje i protesty zawodników, po tym czasie wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące.

 • Godzina 16.00 – uroczyste ogłoszenie wyników i zamknięcie imprezy.

 

System punktowania podczas  

III edycji Garmin Fishing League – Quantum Challenge:

 1. Zawody na jeziorze Sławskim odbędą się w jednym sektorze.
 2. Każdy dzień zawodów jest traktowany jako tura zawodów i punktowany oddzielnie bez względu na to ile czasu dany team wykorzysta w tym dniu.
 3. System przyznawania punktów w poszczególnych turach zawodów, i tak za:

1miejsce – 130pkt
2miejsce -120pkt
3miejsce - 115pkt
4miejsce - 110pkt
5miejsce - 105pkt
6miejsce - 100pkt
7miejsce - 99pkt
8miejsce - 98pkt
9miejsce - 97pkt
10miejsce - 96pkt
itd. aż do miejsca za 0pkt.

Drużyna bez ryby punktów nie otrzymuje i jest „zerowa”.

 1. O miejscu zajętym przez team w danej edycji będzie decydowała suma punktów z dwóch tur wg klucza im więcej punktów tym wyższe miejsce.
 2. W przypadku tej samej sumy ilości punktów z dwóch tur o wyższym miejscu w danej edycji decyduje dłuższa ryba złowiona przez team. Jeżeli to nie przynosi rozstrzygnięcia przyznawane są miejsca ex aequo.

Ryby zaliczane do punktacji w edycji GFL – Quantum Challenge:

 1. Punktowane ryby:
 • Szczupak – wymiar 50cm
 • Okoń – wymiar 20cm /limit 5 szt. na turę
 • Sandacz - 50 cm
 1. Wszystkie ryby będą punktowane wg zasady 1cm=1pkt.
 2. Za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak oceniony 50,1cm będzie zaliczony za 51pkt, szczupak 50,0cm – 50pkt.
 3. Na wynik punktowy teamu w danej turze będzie składała się suma z 10 najwięcej punktowanych ryb. – Może to być 5 okoni (limit) i 5 innych ryb bądź też 10 najdłuższych ryb.
 4. Ryba złowiona dwa razy tego samego dnia, będzie zaliczona do punktacji tylko raz. 
 5. Zawody odbywają się na żywej rybie, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej. Zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach lub siatkach. Uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami będzie skutkowało dyskwalifikacją w zawodach.
 6. Zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki. Zdjęcie musi obejmować całą rybę, oraz musi być na nim widoczna karta pomiaru czasu wraz z numerem ID teamu oraz naklejkami adekwatnymi do dnia zawodów.

Sędziowanie za pomocą aplikacji xTramarlin:

 1. Pomiar i zgłaszanie ryb do komisji sędziowskiej będzie odbywało się przy użyciu smartfonów i aplikacji xtramarlin.
 2. Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z systemem działania na stronie: https://xtramarlin.pl– znajdują się tam opisy i przewodnik po aplikacji.
 3. Dzięki użyciu aplikacji zawodnicy będą mieli wgląd na swoich smartfonach do aktualnych wyników, wykorzystania czasu jak też tego czy dana drużyna jest aktywna na wodzie czy też nie.
 4. Wszystkie te informacje będą też dostępne dla obserwatorów na stronie xtramarlin.pl

Kamery sędziowskie:

 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia zawodów organizator przewidział wprowadzenie kamer na łodzie zawodników.
 2. W tym celu w piątek 13.09.2019r. na odprawie sędziowskiej zostaną rozlosowane kamery na pierwszą turę tj na sobotę 14.09.2109r.
 3. Kamery otrzyma losowych 10 teamów oraz 5 teamów z czołowej tabeli I edycji zawodów. Będą to 2 kamery na każdą z łodzi:
  • - zamontowana bezpośrednio na łodzi teamu.
  • - umieszczona na czapce kapitana teamu, w którą organizator wyposaży dany team.
 4. Używanie tych kamer jest obowiązkowe przez zawodników i w niczym nie utrudnia wędkowania a same urządzenia są skonstruowane specjalnie dla wędkarzy i mają wagę około 50g.
 5. Obsługa techniczna zamontuje kamery bezpośrednio przed wejściem danego teamu na sektor, zwroty nastąpią na koniec danego dnia zawodów.
 6. Dzień drugi – niedziela 15.09.2019r. Kamery w takiej samej ilości zostaną przeniesione na 10 teamów, które zajmie pierwszych dziesięć miejsc w pierwszej turze.
 7. Kamery będą przystosowane do ciągłego nagrywania całości przebiegu rywalizacji.
 8. Wszystkie sprawy techniczne będą omawiane na bieżąco jak też na odprawach technicznych samych zawodów.
 9. Kapitan teamu ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie kamer.  

Bezpieczeństwo i zasady przebywania na wodzie

 1. Podczas trwania zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, dotyczy to także poruszania się po sektorze jak też wyposażenia jednostek pływających w sprzęt ratunkowy itd.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz udziału w zawodach pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 3. Organizator ma prawo poprosić zawodnika o poddanie się próbie trzeźwości alkomatem. W przypadku odmowy przeprowadzenia testu lub potwierdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu nastąpi dyskwalifikacja całego teamu w zawodach bez możliwości zwrotu wpisowego.
 4. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan teamu danej jednostki.
 5. Zakaz zbliżania się do łodzi innej drużyny lub osób trzecich na odległość mniejszą niż 10 metrów
 6. W przypadku załamania się pogody organizator ma prawo przerwania zawodów na okres złych warunków atmosferycznych. W takim przypadku zawodnicy otrzymają odpowiedni komunikat przez aplikację xTramarlin oraz aplikacja zostanie wyłączona na czas trwania burzy.
 7. W przypadku zauważenia przez zawodników w trakcie trwania zawodów, innych zawodników lub osób potrzebujących pomocy na wodzie, zawodnicy mają obowiązek udzielić pomocy oraz powiadomić organizatora zawodów. Nieudzielenie pomocy będzie traktowanie jako zachowanie niesportowe i nieetyczne, oraz będzie skutkowało dyskwalifikacją całego temu w zawodach, bez możliwości żądania zwroty opłaconego wpisowego.
 8. Organizator zapewni kontrolę bezpieczeństwa na wodzie jednostki ratowniczej.
 9. Organizator zapewnia zawodnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  na czas zawodów.

Reklamacje

Zgłoszenia reklamacji oraz protestów do komisji sędziowskiej odbywają się w sobotę do 20.30, niedzielę do 15.30. Po tym czasie, wyniki uznaje się za oficjalne i obowiązujące.

 

Zmiany regulaminu

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu, o czym będzie na bieżąco informował uczestników. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną omówione podczas piątkowej odprawy.

Uwaga!

Organizator przewiduje wyrywkowe kontrole łodzi  i ich bakist w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu zawodów. 

 

Pozostałe nowości