Regulamin GFO maj 2021

social social

Szczegółowy regulamin zawodów spinningowych Garmin Fishing Online

Regulamin GFO maj 2021

Regulamin Garmin Fishing Online - edycja spinningowa maj 2021

 1. Organizatorzy– Fishing League sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy G.Zapolskiej 37A/4, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000767215, NIP 6482793225, REGON 382337025
 2. Prowadzenie wydarzenia – Garmin Fishing Studio 
 3. Studio– z poziomu studia całe wydarzenie będzie można śledzić na żywo wraz z systemem połączeń z uczestnikami. Studio będzie dostępne na kanale YouTube Garmin Fishing League oraz Facebook Garmin Fishing League.
 4. Data zawodów - 15.05.2021
 5. Prowadzący: Tomasz Kurnik, Tomasz Górski, Sandra Barylska, Olin Gutowski.
 6. Zasady uczestnictwa i przepisy:
 • Sędziowanie - ocena i kontrola nad prawidłowością przebiegu wydarzenia przy pomocy aplikacji sędziowskiej.
 • Miejsce – dowolnie wybrany akwen przez uczestnika zawodów – może być to rzeka, jezioro, zbiornik zaporowy, a nawet woda morskaZ wyłączeniem wód komercyjnych. Wybranego akwenu nie można zmienić w trakcie trwania tury. Wybrane łowisko należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym (pozycja „wybrane łowisko”)
 • Komunikaty i informacje dotyczące zawodów będą pojawiały się na naszym FP na FaceBooku.
 • Uczestnictwo i prawo startu – prawo startu będzie miał każdy chętny wędkarz, który zarejestruje się na zawody, wniesie opłatę startową i wypełni formularz zgłoszeniowy.
 • Zawodnicy sami ponoszą koszty zezwoleń na wybranych przez siebie akwenach.
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Metody połowu – dopuszczona zostaje metoda spinningowa, trollingowa oraz muchowa.
 • Dopuszczone jest łowienie z brzegu jak też ze środków pływających w Polsce lub poza jej granicami.
 • Wszyscy uczestnicy łowią zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW w Polsce, poza granicami naszego kraju dodatkowo zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na danym zbiorniku.
 • Zawodnicy poniżej 18-go roku życia mogą wędkować tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który również startuje w zawodach, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza. Aby uzyskać formularz dla osoby niepełnoletniej prosimy o kontakt mailowy na adres info@fishingleague.pl
 • W trakcie trwania wydarzenia, komisja sędziowska może poprosić wybranych uczestników o wysłanie tzw. pinezki na mapie Google z miejsca w którym aktualnie się znajduje z zarejestrowanego numeru na naszej stronie. Zawodnicy poniżej 15 roku życia startują w odrębnej kategorii KIDS z odrębnym zegarem turniejowym. 
 • Bezwzględnie uczestnicy muszą zachować wszelkie zalecenia i zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa wprowadzonego podczas trwania pandemii Covid-19.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie na jakim się znajduje uczestnik.
 • Tura zawodów trwa od godziny 09.00 do 17.00
 • Przed rozpoczęciem tury zawodnicy otrzymują za pomocą aplikacji specjalny kod, który muszą uwidocznić na każdym zdjęciu z rybą. Każdy z zawodników musi mieć przy sobie kartkę i markera aby zamieścić na niej kod.
 1. Nagrody –rzeczowe o łącznej wartości rynkowej25 tys. złotych.
 • W dniu rozpoczęcia zawodów, na adresy mailowe zawodników, zostanie wysłany zaszyfrowany plik. W pliku będzie tzw. zegar turniejowy.  Zegar będzie zawierał wytypowane przez Organizatorów dokładne godziny. Zawodnik który złowi rybę najbliżej godziny wytypowanej przez Organizatorów, zdobywa przypisaną do niej nagrodę. W przypadku remisu wygrywa dłuższa ryba. Jeden zawodnik może zdobyć tylko jedną nagrodę z zegara turniejowego. Po pierwszym trafieniu w zegar czasowy, zawodnik nie bierze udziału w dalszych trafieniach. 
 • Ze względu na formę zawodów i brakiem możliwości kontroli zawodników Miejsca od I do III zostaną nagrodzone wyłącznie  statuetkami Garmin Fishing Online.
 • Formuła naszego wydarzenia jest bardzo otwarta, dlatego też najcenniejsze nagrody będą dotyczyły konkursów, o których zawodnicy dowiedzą się w trakcie trwania tury za pomocą komunikatów przychodzących poprzez aplikację.
 • Nagrody będą rozsyłane tylko i wyłącznie na adresy na terenie Polski, podane w formularzu podczas rejestracji zawodnika. 
 1. Gatunki ryb jakie wezmą udział w konkursach i będą oceniane przez sędziów:
 • Za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak oceniony 50,1cm będzie zaliczony za 51pkt, szczupak 50,0cm – 50pkt.
 • 1 cm to 1 pkt. 
 • Do zegara turniejowego będą brane pod uwagę wszystkie, zgłoszone w trakcie trwania tury miarowe ryby.
 • Do punktacji generalnej zaliczane będzie 15 najdłuższych ryb
 • Pstrąg – wymiar 33cm
 • Jaź – wymiar 30cm
 • Boleń – wymiar 50cm
 • Kleń – wymiar 30cm
 • Okoń – wymiar 22cm*
 • Szczupak – wymiar 50cm.
 1. Sędziowanie przy pomocy aplikacji mobilnej :
 • Nad prawidłowością przebiegu rywalizacji będą czuwali sędziowie odpowiedzialni za sprawy techniczne oraz sędzia główny zawodów Tomasz Kurnik.
 • Możliwość pobrania aplikacji zostanie ogłoszona na naszym kanale FB - Garmin Fishing League najpóźniej do dnia 05.05. 2021. 
 • Aplikacja współpracuje z systemem IOS oraz Android.
 • Każdy zawodnik musi posiadać telefon typu smartfon z możliwością robienia zdjęć i dostępem do Internetu.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do pobrania i zainstalowania aplikacji.
 1. Zasady zgłaszania złowionych ryb:
 • Złowione ryby zgłaszamy wykonując zdjęcie za pomocą aplikacji.
 • Ryba złowiona dwa razy tego samego dnia, będzie zaliczona do punktacji tylko raz.
 • Zawody odbywają się na „żywej rybie”, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą aplikacji sędziowskiej.
 • Zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach lub siatkach, dłużej niż wymaga tego akceptacja z aplikacji.
 • Uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami będzie skutkowało dyskwalifikacją w zawodach.
 • Zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki.
 • Zdjęcie musi obejmować całą rybę oraz musi być na nim widoczny kod który zostanie podany przed rozpoczęciem zawodów.
 • Podczas zawodów uczestnicy będą korzystali z własnych miarek do pomiaru ryb.
 • Zdjęcia, które przedstawiają zakrwawioną rybę, są słabo widoczne, miara ryby jest nieczytelna, ryba jest zmierzona na niewłaściwym boku a jej wargi nie dotykają początku miarki, zdjęcia na których kod jest niewidoczny lub nieczytelny, nie będą zaliczane.
 • Wszelkie reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie zdjęcia przesłanego przez aplikację. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe zrobienie zdjęcia. Inne zdjęcia nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktacji.
 • W przypadku problemów z aplikacją lub przesłaniem zdjęcia ze złowioną rybą Zawodnicy są zobowiązani na tę okoliczność natychmiast zgłosić Sędziemu Głównemu lub Sędziemu Pomiarowemu, który podejmie decyzję co do sposobu rozwiązania tej sytuacji, w tym będzie mógł zaliczyć rybę na podstawie zdjęcia wykonanego z pominięciem aplikacji, jednakże z zachowaniem wszystkich pozostałych wymogów zgłaszania złowionej ryby. Jeśli ww. problemy nie zostaną zgłoszone Sędziemu, ryba nie zostanie zaliczona.
 1. Zapisy:
 • Zgłoszenia do GARMIN Fishing Online będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fishingleague.pl Po wejściu na stronę należy się zarejestrować i wpisać wybrane łowisko w pozycji „wybrane łowisko”, a następnie dokonać przelewu. 
 • Po dokonaniu przelewu zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej.
 • Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do 10.05. do godziny 24:00. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje data przelewu wpisowego.
 1. Wpisowe:
 • w wysokości 150 zł od uczestnika od 15 roku życia
 • w wysokości 50 zł poniżej 15 roku życia
 • Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Podczas rejestracji można dokonać płatności wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:  11 1050 1298 1000 0090 8103 3434
 • W tytule przelewu powinno znaleźć się: ”imię i nazwisko, opłata startowa Garmin Fishing Online maj, nr telefonu”
 • Organizator wystawia elektroniczne faktury VAT, jeśli uczestnik uprzednio zgłosi prośbę o fakturę wraz z danymi firmy wysłaną na adres info@fishingleague.pl 
 • Jeżeli uczestnik z przyczyn niezależnych od organizatora zrezygnuje z udziału w imprezie organizator nie ma obowiązku zwrotu startowego.
 1. Ogłoszenie wyników:
 • Wyniki wszystkich konkursów oraz oficjalny ranking uczestników wydarzenia zostanie ogłoszony w niedzielę 16.05 o godzinie 17.00 podczas relacji live na FB – Garmin Fishing League.


 

 1. Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Fishing League Sp. z o.o.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
 • prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

 

 

Pozostałe nowości